diapo1

"Moments of Genius"

Darragh Doyle- This is what I do.

diapo2a

"généreux et hilariant"

Le Soir- Catherine Makereel

diapo3

"Your f#*king brilliant..."

Stephan Kreiss - Spymonkey

diapo4

"He\'s an astonishing creation:
amusing, severe and tragic."

The Irish Times- Peter Crawley